Skip to content Skip to footer

BASES DEL CONCURS TIBMETRATGES

 1. ORGANITZACIÓ:

Moventis Illes, empresa operadora del servei de bus interurbà de Mallorca, organitza amb la col·laboració del Consorci de Transports de Mallorca el concurs de “TIBMETRATGES”.

 1. OBJECTE

TIBMETRATGES” consisteix en un concurs de curtmetratges que té com a finalitat promoure l’ús del transport públic interurbà de Mallorca.

D’aquesta manera també es fomenta la creativitat entre totes les persones que veuen en el transport públic i el seus entorns vertaderes oportunitats per crear històries, per contar vivències, per mostrar imatges de tot allò que es pot fer i tot allò que pot passar a un bus interurbà o a un altre mitjà de transport públic col·lectiu i el seu entorn, parades, estacions o itineraris, a l’ampli escenari de les Illes Balears.

 1. TERMINI

La participació comença l’11 de desembre de 2023 i finalitza el 31 de gener de 2024.

 1. FORMA I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

La participació és gratuïta.

L’edat mínima per participar és 16 anys.

Per presentar els curtmetratges, els participants han de:

 1. Pujar el teu vídeo amb un títol en alguna de les teves xarxes socials.
 2. Enviar un correu electrònic a tibmetratges@tib.org amb el contingut següent:

– Nom i llinatges de l’autor o autors del curtmetratge.

– Enllaç on poder visualitzar i descarregar el vídeo. NO s’ha d’adjuntar l’arxiu original del vídeo, només es necessita la URL on poder accedir-hi per veure’l i descarregar-lo.

– Títol del vídeo.

– Document «Dades de política de privacitat Tibmetratges» correctament emplenat amb les dades i signat.

-DNI o document identificatiu de l’autor o autors escanejat.

 1. CARACTERÍSTIQUES DELS CURTMETRATGES

La temàtica és lliure, sempre relacionada amb el TIB i el seu entorn (bus interurbà, metro, tren i els seus entorns: parades, estacions…).

La durada no pot excedir dels 3 minuts.

L’equip d’enregistrament i actors que hi participen es comprometen a enregistrar només a les zones públiques de les parades de bus i estacions de tren i metro. En cap cas la realització dels treballs autoritzats pot afectar l’activitat normal del servei ni comprometre la seguretat dels viatgers.

En el cas que es vulgui gravar dins de les instal·lacions de SFM, bé sigui en les estacions de tren o metro, a l’interior dels mateixos o en altres dependències, és necessari demanar autorització prèviament, sol·licitant-la per correu electrònic a: info@trensfm.com. S’ha d’indicar dia, horari aproximat, lloc/s on es vol filmar i nomen/DNI de les persones que estaran durant la gravació. SFM remetrà l’autorització signada als interessats com més aviat millor.

A les estacions de tren i metro, per motius de seguretat, les persones que intervenen en l’enregistrament no poden traspassar en cap cas la línia groga de seguretat que hi ha en les andanes que delimita l’espai entre andana i tren. Igualment, no es pot col·locar cap element o dispositiu que traspassi. Durant el rodatge, s’ha de tenir una cura especial a no filmar el rostre visible de cap passatger o treballador d’SFM o de les empreses operadores del servei de bus interurbà, a excepció que s’hagi sol·licitat el consentiment a aquest efecte i que aquest quedi reflectit en un document signat per la persona que hagi de ser filmada.

Els participants, pel fet de participar-hi, declaren sota la seva responsabilitat que els vídeos que presenten no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones que hi puguin aparèixer, i si cal dels pares o tutors legal. L’organització es reserva el dret de rebutjar els curtmetratges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional del TIB, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Els participants autoritzen el Consorci de Transports de Mallorca que comparteixin la seva publicació als comptes oficials del TIB.

 1. PREMIS

El primer classificat guanyarà: 500 euros en efectiu.

El segon classificat guanyarà: 300 euros en efectiu.

El tercer classificat guanyarà: 200 euros en efectiu.

*Moventis assumeix la despesa dels premis.

 1. JURAT

El jurat està format per dos profesionals de Moventis i dos membres del Consorci de Transports de Mallorca amb la col·laboració especial del professor del CESAG Ricard Mamblona.

El jurat seleccionarà els 3 finalistes d’una única categoria i valorarà els següents aspectes:

 • La qualitat del guió i dels missatges (originalitat, narrativa, diàlegs, estructura i altres aspectes a tenir en compte per part del jurat)
 • La interpretació dels actors/actrius

 • La qualitat de la realització
 1. COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS.

L’organització es posarà en contacte amb les persones que hagin resultat guanyadores del concurs a través de l’email que hagin participat.

L’entrega de premis es farà a l’estació Intermodal de Palma. La data del lliurament dels premis es comunicarà als guanyadors en el mateix moment en què es comuniqui que ha estat un dels guardonats.

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

 1. PUBLICITAT DE LES BASES I DEL SORTEIG

Les bases i la informació sobre el sorteig estaran disponibles a la microsite tibmetratges.net.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT. DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT.

Veure document annex «Dades de política de privacitat Tibmetratges»